Od początku działalności Geolytix doradzamy naszym klientom gdzie otwierać nowe sklepy i jak optymalizować ich sieci sprzedaży, których konkurentów przejmować, a także jak zarządzać operacjami i dostawami dla e-commerce.

Inwestowanie zarówno w e-commerce jak i w sklepy stacjonarne wymaga znacznych nakładów finansowych

Pomożemy wam lepiej zainwestować wasz kapitał

Nasi Klienci

Budujemy bliskie i stabilne relacje z naszymi klientami - również dla Waszej firmy staniemy się zaufanymi doradcami.

Camelot Strategia Rezultat John Lewis Strategia Rezultat On The Market Strategia Rezultat Arco Strategia Rezultat Total Fitness Strategia Rezultat ASDA Strategia Rezultat Swinton Strategia Rezultat Marks and Spencer Strategia Rezultat Dominos Strategia Rezultat

Prognozowanie przyszłych przychodów z nowych terminali loteryjnych, działań marketingowych oraz innowacji produktowych.

 • Zrozumienie zachowań obecnych klientów, w celu stworzenia modelu prognostycznego.
 • Zrozumienie wpływu danych demograficznych na obroty poszczególnych oddziałów.
 • Stworzenie platformy, która zapewni funkcje analityki terenowej i mobilnego rejestrowania danych w celu poprawy efektywności oraz dokładności procesu prognozowania.

"GEOLYTIX zmienił nasz proces planowania nowych lokalizacji co miało fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia strategicznego celu jakim jest maksymalizacja rozwoju naszej sieci - naprawdę nauczyli nas podejmować lepsze decyzje tam, gdzie lokalizacja ma znaczenie."

Paul Clarke, Manager ds. Planowania Sieci Detalicznej

Poprawa efektywności procesu przeglądu catchmentów.

 • Naszym zadaniem było skoncentrowanie się na procesie, a nie na samym modelowaniu - jest ono w firmie John Lewis tworzone przez ich własny zespół.
 • Automatyzacja wszystkich etapów procesu - jak najmniej kliknięć.
 • Włączenie danych geograficznych, w celu poprawy systemu.
 • Stworzenie możliwości multiplikowania scenariuszy w bardziej efektywny sposób w tym dodanie lokalizacji "przyjedź i odbierz" (click & collect).

"Zespół GEOLYTIX był w stanie dostarczyć rozwiązanie na miarę dostosowane do naszych potrzeb. Simon nawet poszedł o krok dalej i blisko z nami współpracując przyczynił się do dużej poprawy wydajności, która pozwoliła na tworzenie scenariuszy dla strategii wielokanałowych."

Michael Flood, Strategic Customer Analysis Manager

Stworzyć narzędzie, które pozwoli znajdywać i przeglądać odpowiednie nieruchomości mieszkaniowe w Internecie.

 • Dostarczenie granic obszarów mieszkalnych w których klienci poszukują domów lub mieszkań.
 • Wsparcie w tworzeniu hierarchii wyszukiwania, która obejmuje wszystkie opcje dla użytkowników.
 • Stworzenie dokładnej bazy danych POI która doda charakterystykę danego obszaru np. szkoły, transport publiczny, sklepy.

"Zespół GEOLYTIX współpracował z nami, aby najpierw zrozumieć nasze potrzeby a następnie zapewnić nam właściwe dane odzwierciedlające obszary, w których ludzie chcą znaleźć dom lub mieszkanie. Ponadto przekazali wiele cennych porad naszemu zespołowi technicznemu i dotrzymali bardzo napiętych terminów."

Morgan Ross, Dyrektor IT

Zrozumienie czynników wpływających na obroty sklepów i późniejsze ich wykorzystanie do stworzenia matrycy do strategii rozwoju na terenie Wielkiej Brytanii.

 • Pogłębiona analiza danych sklepów w celu zrozumienia obszarów odziaływania dla każdej lokalizacji.
 • Identyfikacja kluczowych czynników wpływających na sprzedaż każdego oddziału - zarówno w skali makro jak i na poziomie mikro (dla każdej lokalizacji).
 • Opracowanie unikatowej, dostosowanej do potrzeb klienta bazy wszystkich parków handlowych w Wielkiej Brytanii, z których każda jest uszeregowana zgodnie z jej przydatnością dla nowego sklepu Arco.
 • Zidentyfikowanie możliwości otwarcia nowych oddziałów, biorąc pod uwagę nie tylko potencjał rynkowy ale również konkretne lokalizacje parków handlowych w których można otworzyć nowy punkt Arco.

"Zespół GEOLYTIX ściśle z nami współpracował, tak abyśmy mogli zrozumieć nasz biznes, naszych klientów oraz nasze sklepy. Ich analiza przyczyniła się do zidentyfikowania potencjału wzrostu dla naszego biznesu i opracowania szczegółowego planu rozwoju naszej sieci."

Paul Frewin, Dyrektor Operacyjny

Zrozumienie potencjału otwarć nowych siłowni.

 • Wyznaczenie najlepszych lokalizacji dla przyszłych siłowni Total Fitness.
 • Zrozumienie profilów klienckich oraz obszarów, w których mieszkają dla poszczególnych typów lokalizacji.
 • Zrozumienie potencjału rynku, jego wpływu na udziały rynkowe oraz dotarcie do nowych klientów.

"GEOLYTIX w szybki sposób pozwolił nam zrozumieć o ile możemy zwiększyć nasze udziały rynkowe i jak to mamy osiągnąć. Dostarczyli odpowiednie analizy, które pomogły nam podjąć właściwe decyzje strategiczne w kwestii rozwoju naszego biznesu."

Richard Millman, CEO

Kompleksowa rewizja dotychczasowych sposobów przewidywania obrotów dla nowych sklepów oraz budowa strategii nowych otwarć.

 • Przegląd wymagań biznesowych i systemów IT.
 • Budowa modeli statystycznych przewidujących obroty dla nowych sklepów.
 • Szkolenie dla zespólu.

"Nowe dane oraz modele statystyczne znacznie poprawią dokładność naszych prognoz sprzedaży a nowe oprogramowanie usprawni naszą produktywność. Co najważniejsze, GEOLYTIX zapewnił właściwe szkolenie podnosząc kwalifikacje naszego zespołu. Projekt, który wykonaliśmy razem z firmą GEOLYTIX ukształtował naszą strategię i umożliwił nam osiągnięcie planu otwarć nowych sklepów. GEOLYTIX naprawdę wywiązuje się ze swojego sloganu reklamowego i rzeczywiście 'pomaga mądrze wydawać pieniądze'."

David Dodd, Menedżer ds. Strategii Rynkowej

Ustalić optymalną liczbę oddziałów wraz z ich poszczególnymi lokalizacjami.

 • Zrozumienie potrzeb klientów oraz czynników pozwalających na osiągnięcie sukcesu firmy.
 • Wyciągnięcie wniosków z poprzednich projektów.
 • Zdefiniowanie czynników powodujących zwiększenie ilości klientów w poszczególnym oddziale.
 • Zoptymalizowanie istniejącej sieci oddziałów.

"Poprzez współpracę z działami finansów oraz operacji GEOLYTIX pomógł zmienić nasze dotychczasowe podejście do oceny lokalizacji na bardziej analityczne i kompleksowe docelowo tworząc system oceny i zatwierdzania nowych otwarć. GEOLYTIX był w stanie przedstawić szerszy punkt widzenia jednocześnie nie tracąc szczegółowego podejścia do każdej indywidualnej lokalizacji."

Philip Calcutt, Senior Marketing Manager

Wsparcie procesu wprowadzenia istotnych zmian w planowaniu nowych otwarć ze szczególnym naciskiem na nowe sklepy spożywcze. Dogłębne zrozumienie czynników odpowiedzialnych za generowanie obrotów w dziale odzieżowym oraz dziale wyposażenia wnętrz.

 • Stworzenie skutecznego procesu selekcji nowych lokalizacji i prognozowania obrotów dla nowych punktów sprzedaży w oparciu o kompleksowe dane i spójny system.
 • Zrozumienie czynników determinujących obroty w dziale odzieżowym oraz dziale wyposażenia wnętrz a także ich stref zasięgu w celu budowy modeli przyszłych otwarć nowych punktów sprzedaży.
 • Stworzenie modeli statystycznych w oparciu o istniejące wewnętrzne dane firmy wraz z odpowiednim oprogramowaniem.
 • Wykonanie szeregu prób w celu przetestowania skuteczności i dokładności stworzonych modeli.

"GEOLYTIX współpracował z nami w celu stworzenia zestawu narzędzi, który umożliwi nam proaktywne ustalanie naszej strategii i szybkie reagowanie na wszelkie warianty lokalizacyjne. Ich analizy i zalecenia zapewniły nam spójną bazę danych i odpowiednie know how dzięki którym możemy dzisiaj podejmować skuteczne decyzje dotyczące naszego rozwoju."

Robert Morray, Szef Działu Planowania Nowych Lokalizacji

Współtworzenie strategii Dominos Pizza, aby stała się liderem na każdym ze swoich mikrorynków - ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie rentowności przez franczyzobiorców.

 • Zrozumienie faktycznych czynników determinujących obroty nowo otwieranych restauracji oraz kanibalizacji sprzedaży istniejących punktów.
 • Budowa modelu statystycznego przewidującego obroty nowych restauracji a także pozwalającego przewidzieć wielkość kanibalizacji w istniejących punktach.
 • Poprawa istniejącego procesu oceny nowych lokalizacji.
 • Stworzenie ram dla wyznaczania optymalnych lokalizacji dla docelowej sieci restauracji.

"Współpraca z GEOLYTIX pozwoliła nam stworzyć spójne podejście do procesu oceny nowych lokalizacji, zrozumieć i poznać obszary, w których mieszkają nasi klienci, zrozumieć sprzedaż zarówno na poziomie pojedynczych restauracji jak i poszczególnych regionów."

Craig Donnellan, Szef Działu Planowania Nowych Lokalizacji

Nasz Zespół

Rozumiemy wyzwania przed którymi staje Wasza firma.