Background Image for CASE STUDY URZĘDU MIASTA HARROGATE

CASE STUDY URZĘDU MIASTA HARROGATE Case Study

Wskaźnik Aktywności Ulic Handlowych

Oszacowanie wpływu pandemii Covid-19 na handel i usługi

Cel

2020 był rokiem jak żaden poprzedni dla brytyjskich ulic handlowych

Urząd Miasta Harrogate potrzebował solidnego sposobu pomiaru poziomu aktywności na swoich głównych ulicach, aby określić ilościowo wpływ wydarzeń zewnętrznych.

W ramach inicjatywy ponownego otwarcia ulic handlowych konieczne było również mierzenie skuteczności inicjatyw mających na celu ich odbudowę

Strategia

  • Geolytix wykorzystał dane dotyczące mobilności do mapowania poziomów i wzorców aktywności w 6 kluczowych aglomeracjach.
  • Ustalono poziom wyjściowy pre-covid i co tydzień sporządzano raporty w celu pokazania poziomu aktywności w stosunku do tej linii bazowej.
  • Umożliwiło to zainteresowanym stronom wyraźne dostrzeżenie wpływu zamknięć na poziomy aktywności centrów miast, a następnie kształtu i tempa odbudowy w ciągu roku.
  • Przedstawiono pomiary regionalne i krajowe, aby nadać dodatkowy kontekst.
  • Pomiary zostały dostarczone za pośrednictwem platformy Geolytix Online Mapping, MAPP, zapewniając dodatkowe dane i wizualizację przestrzenną.

Rezultat

„Dane dostarczone przez Geolytix okazały się kluczowe dla zmierzenia wpływu finansowania projektu ponownego otwarcia ulic handlowych (finansowanego przez Rząd Brytyjski oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).”

Od marca 2020 r. Obowiązują różne ograniczenia związane z pandemią, a innowacyjne wykorzystanie technologii i danych, z których korzysta Geolytix, umożliwiło Urzędowi Miasta Harrogate monitorowanie wpływu zarówno obowiązujących ograniczeń i polityk, jak i finansowania wykorzystanego na wsparcie ponownego otwarcia głównej ulicy handlowej w ciągu ostatnich 10 miesięcy.

„Nawiązaliśmy fantastyczną współpracę z Benem oraz zespołem Geolytix. Uważnie wysłuchali z jakimi problemami oraz wyzwaniami się borykamy i szybko znaleźli dla nas opłacalne rozwiązania i praktyczne możliwości ich zastosowania. Nawet po zakończeniu projektu możemy liczyć na wsparcie i pomoc ze strony Geolytix.”

Daniel Harper, Biuro Główne ds. Ekonomicznych i Transportu UM Harrogate

Jeśli chececie dowiedzieć się więcej

Ludzie, którzy pracują w Geolytix, podzielają naszą wizję i wartości. Kierujemy się przekonaniem, że najlepszą pracę tworzy szczęśliwy, oddany i zaufany zespół.

Kontakt