Background Image for John lewis

John lewis Case Study

Poprawa efektywności

Umożliwienie firmie John Lewis pomyślnego przeglądu planu korporacyjnego

Cel

Opracowanie „business planu” to ważny czas dla firm handlowych wiążący się z napiętymi harmonogramami. Naszym celem było usprawnienie procesu rewizji strategii oraz znalezienie czasu na wyciagnięcie wniosków.

Strategia

  • Naszym zadaniem było skoncentrowanie się na procesie, a nie stworzeniu modelu, czym w firmie John Lewis zajmuje się dział wewnętrzny.
  • Automatyzacja wszystkich etapów procesu - jak najmniej kliknięć.
  • Włączenie GeoData w celu poprawy systemu.
  • Stworzenie możliwości wyboru rozwiązań w bardziej efektywny i szybki sposób w tym dodanie lokalizacji przyjedź i odbierz (click & collect).

Rezultat

Zespół GEOLYTIX dostarczył nam rozwiązanie 'szyte na miarę', idealnie dostosowane do naszych potrzeb. Simon poszedł nawet o krok dalej i blisko z nami współpracując przyczynił się do dużej poprawy wydajności, która pozwoliła na tworzenie scenariuszy dla strategii wielokanałowych.

Michael Flood, Strategic Customer Analysis Manager

Jeśli chececie dowiedzieć się więcej

Ludzie, którzy pracują w Geolytix, podzielają naszą wizję i wartości. Kierujemy się przekonaniem, że najlepszą pracę tworzy szczęśliwy, oddany i zaufany zespół.

Kontakt