Background Image for Marks and Spencer

Marks and Spencer Case Study

Wyzwania ulicy handlowej

Prognozowanie przyszłych scenariuszy w celu wspierania złożonych decyzji

Cel

Marki handlowe działając w oparciu o różne formaty i w różnorodnych lokalizacjach stają przed wieloma wyzwaniami. Firma M&S zwróciła się do GEOLYTIX o wsparcie we wdrażaniu formatu Food, a także zrozumieniu czynników wpływających na zyskowność formatu Clothing & Home. Istotne było zrozumienie i dalsze budowanie optymalnego schematu sieci w zmieniających się czasach.

Strategia

  • Stworzenie skutecznego procesu selekcji nowych lokalizacji i prognozowania obrotów dla nowych punktów sprzedaży w oparciu o kompleksowe dane i spójny system.
  • Zrozumienie czynników determinujących obroty w dziale odzieżowym oraz dziale wyposażenia wnętrz a także ich stref zasięgu w celu budowy modeli przyszłych otwarć nowych punktów sprzedaży.
  • Stworzenie modeli statystycznych w oparciu o istniejące wewnętrzne dane firmy oraz opracowanie odpowiedniego oprogramowania.
  • Wykonanie szeregu prób w celu przetestowania skuteczności i dokładności stworzonych modeli.

Rezultat

GEOLYTIX współpracował z nami w celu stworzenia zestawu narzędzi, który umożliwi nam proaktywne ustalanie naszej strategii i szybkie reagowanie na wszelkie warianty lokalizacyjne. Ich analizy i zalecenia zapewniły nam spójną bazę danych i odpowiedni know how dzięki którym możemy dzisiaj podejmować skuteczne decyzje dotyczące naszego rozwoju.

Robert Morray, Szef Działu Planowania Nowych Lokalizacji

Jeśli chececie dowiedzieć się więcej

Ludzie, którzy pracują w Geolytix, podzielają naszą wizję i wartości. Kierujemy się przekonaniem, że najlepszą pracę tworzy szczęśliwy, oddany i zaufany zespół.

Kontakt