Background Image for Dominos

Dominos Case Study

Planowanie sieci dla franczyzobiorców.

Optymalizacja wykorzystywanych nieruchomości

Cel

Dodanie franczyzobiorców do tego zestawu dodaje kolejny wymiar w planowaniu sieci. Naszym celem jest wsparcie strategii Dominos, aby była numerem jeden na rynku pizzerii w każdej okolicy, koncentrując się na rentowności franczyzobiorców. Zrozumienie dostaw, odbioru, konkurentów, mikro rynków i cen.

Strategia

  • Zrozumienie faktycznych czynników determinujących obroty nowo otwieranych restauracji oraz kanibalizacji sprzedaży istniejących punktów.
  • Budowa modelu statystycznego przewidującego obroty nowych restauracji oraz wielkość kanibalizacji w istniejących punktach.
  • Poprawa istniejącego procesu oceny nowych lokalizacji.
  • Stworzenie ram dla wyznaczania optymalnych lokalizacji dla docelowej sieci restauracji.

Rezultat

Współpraca z GEOLYTIX pozwoliła nam stworzyć spójne podejście do procesu oceny nowych lokalizacji, poznać obszary, w których mieszkają nasi klienci, zrozumieć sprzedaż zarówno na poziomie pojedynczych restauracji jak i poszczególnych regionów.

Craig Donnellan, Szef Działu Planowania Nowych Lokalizacji

Jeśli chececie dowiedzieć się więcej

Ludzie, którzy pracują w Geolytix, podzielają naszą wizję i wartości. Kierujemy się przekonaniem, że najlepszą pracę tworzy szczęśliwy, oddany i zaufany zespół.

Kontakt