Background Image for Arco

Arco Case Study

Rozbudowa sieci w Wielkiej Brytanii

Oszacownie wielkości rynku

Cel

Celem Arco jest zapewnienie ludziom bezpieczeństwa w pracy. Arco posiada sieć ~ 50 sklepów zlokalizowanych w całej Wielkiej Brytanii, a także prowadzi działalność w zakresie szkoleń i doradztwa w ds. bezpieczeństwa. Naszym wyzwaniem było zrozumienie czynników wpływających na wydajność sklepów i wykorzystanie tego do opracowania planu rozwoju sieci sklepów, umożliwiając większej liczbie osób łatwiejszy dostęp do lokalnych sklepów.

Strategia

  • Pogłębiona analiza danych dotyczących poszczególnych sklepów w celu zrozumienia obszarów odziaływania dla każdej lokalizacji.
  • Identyfikacja kluczowych czynników wpływających na sprzedaż każdego oddziału - zarówno w skali makro jak i na poziomie mikro (dla każdej lokalizacji).
  • Opracowanie unikatowej, dostosowanej do potrzeb klienta bazy wszystkich parków handlowych w Wielkiej Brytanii, z czego każdy park jest uszeregowany zgodnie z jego przydatnością dla nowego sklepu Arco.
  • Oszacowanie możliwości otwarcia nowych oddziałów, biorąc pod uwagę nie tylko potencjał rynkowy, ale również konkretne lokalizacje parków handlowych w których jest możliwość stworzenia nowych sklepów Arco

Rezultat

„Zespół GEOLYTIX ściśle z nami współpracował pomagając nam zrozumieć biznes, klientów oraz funkcjonowanie sklepów. Ich analiza przyczyniła się do zidentyfikowania potencjału wzrostu dla naszego biznesu i opracowania szczegółowego planu rozwoju naszej sieci.”

Paul Frewin, Dyrektor Operacyjny

Jeśli chececie dowiedzieć się więcej

Ludzie, którzy pracują w Geolytix, podzielają naszą wizję i wartości. Kierujemy się przekonaniem, że najlepszą pracę tworzy szczęśliwy, oddany i zaufany zespół.

Kontakt